คาสิโนออนไลน์ ฟรี_เล่นสล็อตได้เงินจริง_เล่น คา สิ โน ออนไลน์ ที่ไหน ดี https://www.google.com//15a/taxonomy/term/36619/all en Experts give Trudeau government C grade for its action on Rohingya genocide https://www.google.com//15a/news/2018/12/experts-give-trudeau-government-c-grade-its-action-rohingya-genocide <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/12/experts-give-trudeau-government-c-grade-its-action-rohingya-genocide"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/14224917328_ec0e97fbe9_z_0.jpg?itok=BpR_xug5" width="250" height="200" alt="Photo Credit: Evangelos Petratos, Rakhine, Myanmar/Burma " title="Photo Credit: Evangelos Petratos, Rakhine, Myanmar/Burma " /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 24, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Although Canada was the first country to label the Myanmar crisis a genocide, the Trudeau government¡¯s actions to help the persecuted Rohingya people receive a C grade, says a panel of experts.</div></div></div> Mon, 24 Dec 2018 16:49:41 +0000 rabble staff 155121 at/15a Liberals alienate oil workers in Alberta, Bombardier employees in Quebec https://www.google.com//15a/news/2018/12/liberals-alienate-oil-workers-alberta-bombardier-employees-quebec <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/12/liberals-alienate-oil-workers-alberta-bombardier-employees-quebec"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/25083916986_7b2a538190_z.jpg?itok=xIRLir1v" width="250" height="200" alt="Photo: Justin Trudeau/Flickr" title="Photo: Justin Trudeau/Flickr" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 19, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">With what¡¯s being characterized as misplaced aid to Alberta¡¯s oil patch and Via Rail¡¯s decision to buy railcars from Germany, Liberals show how politically fraught world of industrial strategy can be.</div></div></div> Wed, 19 Dec 2018 14:11:13 +0000 rabble staff 154931 at/15a Trudeau wins praise for rolling back Harper-era attacks on right to vote https://www.google.com//15a/news/2018/12/trudeau-wins-praise-rolling-back-harper-era-attacks-right-vote <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/12/trudeau-wins-praise-rolling-back-harper-era-attacks-right-vote"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/voting_4.jpg?itok=5sSDN_66" width="250" height="200" alt="Photo: flickr/ Dennis S. Hurd" title="Photo: flickr/ Dennis S. Hurd" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 13, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">As Bill C-76 was given Senate approval, progressive groups applauded. The law rolls back the most odious provisions of the Harper government¡¯s Fair Elections Act that encouraged voter suppression.</div></div></div> Thu, 13 Dec 2018 17:23:11 +0000 rabble staff 154726 at/15a Opioid crisis: NDP offers suggestions -- decriminalize addiction, sue drug manufacturers https://www.google.com//15a/news/2018/12/opioid-crisis-ndp-offers-suggestions-decriminalize-addiction-sue-drug-manufacturers <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/12/opioid-crisis-ndp-offers-suggestions-decriminalize-addiction-sue-drug-manufacturers"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/OpioidGrant_0920.jpg?itok=mvCKXu6d" width="250" height="200" alt="Photo: The Javorac/Flickr" title="Photo: The Javorac/Flickr" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 12, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">This week, federal political parties debated how to deal with the growing crisis that claims the lives of 8-to-9 people a day in Canada.</div></div></div> Wed, 12 Dec 2018 12:50:55 +0000 rabble staff 154666 at/15a Decades after Montreal massacre, gun control is still a hard sell https://www.google.com//15a/news/2018/12/decades-after-montreal-massacre-gun-control-still-hard-sell <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/12/decades-after-montreal-massacre-gun-control-still-hard-sell"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/448px-Mtl_dec6_plaque.jpg?itok=HQTeE4in" width="250" height="200" alt="Photo: By Bobanny - self-made (derivative of Image:6-dec-Plaque.jpg, tweaked in photoshop), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1981897" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 6, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Twenty-nine years after 14 women were killed at ¨¦cole Polytechnique in Montreal, advocates for gun control renew their call for the federal government to do more.</div></div></div> Thu, 06 Dec 2018 13:36:00 +0000 rabble staff 154466 at/15a To head off climate catastrophe, a World War II-type effort needed, Canadian activists say https://www.google.com//15a/news/2018/12/head-climate-catastrophe-world-war-ii-type-effort-needed-canadian-activists-say <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/12/head-climate-catastrophe-world-war-ii-type-effort-needed-canadian-activists-say"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/Susan%20Tanner%2C%20Anthony%20Garoufalis-Auger%2C%20Roy%20Culpeper.jpg?itok=moGCkqeh" width="250" height="200" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 4, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">A group of Canadian activists are calling on Canada and the world to do more to slow the advancement of global warming, including allocating billions of dollars to the effort.</div></div></div> Tue, 04 Dec 2018 12:50:24 +0000 rabble staff 154381 at/15a Reaction to closure of Canadian GM plant: Flurry of words and one radical suggestion https://www.google.com//15a/news/2018/11/reaction-closure-canadian-gm-plant-flurry-words-and-one-radical-suggestion <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/11/reaction-closure-canadian-gm-plant-flurry-words-and-one-radical-suggestion"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/5857890468_71b3cc615f_b.jpg?itok=VgUhJcpd" width="250" height="200" alt="Robert Taylor/Flickr" title="Robert Taylor/Flickr" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Nov 27, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">In the wake of General Motors¡¯ decision to close its Oshawa plant, politicians offer regret, promises to help workers. Meanwhile the idea of nationalizing the car-maker¡¯s Canadian assets is floated.</div></div></div> Tue, 27 Nov 2018 18:20:10 +0000 rabble staff 154046 at/15a Minister who claims to be a friend of labour prepares to force postal workers back to work https://www.google.com//15a/news/2018/11/minister-who-claims-be-friend-labour-prepares-force-postal-workers-back-work <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/11/minister-who-claims-be-friend-labour-prepares-force-postal-workers-back-work"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/Hajdu.jpg?itok=5GELpfg3" width="250" height="200" alt="https://www.facebook.com/PattyHajdu/" title="https://www.facebook.com/PattyHajdu/" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Nov 23, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Federal Labour Minister Patty Hadju -- who once wrote &quot;healthy labour relations directly contribute to economic growth&quot; -- is about to force postal workers back to work. </div></div></div> Fri, 23 Nov 2018 14:40:26 +0000 rabble staff 153871 at/15a Doug Ford¡¯s government abolishes Ontario Environmental Commission days after it issues scathing report https://www.google.com//15a/news/2018/11/doug-ford%E2%80%99s-government-abolishes-ontario-environmental-commission-days-after-it-issues <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/11/doug-ford%E2%80%99s-government-abolishes-ontario-environmental-commission-days-after-it-issues"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/Doug%20Ford%202.jpg?itok=hi4QSpUX" width="250" height="200" alt="Photo: Premier of Ontario Photography/Flickr" title="Photo: Premier of Ontario Photography/Flickr" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Nov 19, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Ontario¡¯s Environmental Commissioner warns of how the province¡¯s lakes and rivers are being polluted. Doug Ford responded two days later by shooting the messenger, and killed the commission.</div></div></div> Mon, 19 Nov 2018 20:34:01 +0000 rabble staff 153696 at/15a Federal review of broadcasting and communications faces stiff headwinds https://www.google.com//15a/news/2018/11/federal-review-broadcasting-and-communications-faces-stiff-headwinds <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/11/federal-review-broadcasting-and-communications-faces-stiff-headwinds"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/CBC%201.jpeg?itok=QNzzv14t" width="250" height="200" alt="Photo: flickr/Roland Tanglao" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Nov 14, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Both a Senate committee and a government-appointed panel are reviewing the federal Broadcast Act. If the public hearings are any indication, public broadcasting is in for a rough ride.</div></div></div> Wed, 14 Nov 2018 19:45:32 +0000 rabble staff 153506 at/15a Trump and new Senate allies threaten Canadian Indigenous communities near Alaska border https://www.google.com//15a/news/2018/11/trump-and-new-senate-allies-threaten-canadian-indigenous-communities-near-alaska-border <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/11/trump-and-new-senate-allies-threaten-canadian-indigenous-communities-near-alaska-border"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/Norman%20Snowshoe%2C%20Fort%20McPherson%2C%20NWT.jpg?itok=FdStC0hO" width="250" height="200" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Nov 8, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The results of this week¡¯s midterm elections pose a direct threat to Indigenous communities in Canada¡¯s Northwest Territories. And Norman Snowshoe of Fort McPherson dreads what could be coming.</div></div></div> Thu, 08 Nov 2018 14:11:07 +0000 rabble staff 153256 at/15a U.S. mid-term election has been a story of bigotry and fear https://www.google.com//15a/news/2018/11/us-mid-term-election-has-been-story-bigotry-and-fear <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/11/us-mid-term-election-has-been-story-bigotry-and-fear"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/Voted%20image.jpg?itok=AsjnF4AM" width="250" height="200" alt="Photo: Wil C. Fry/Flickr" title="Photo: Wil C. Fry/Flickr" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Nov 5, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Canadians will be keeping a close eye on the results of the November 6 elections south of the border as we will have to deal with the consequences of the choices Americans make. </div></div></div> Mon, 05 Nov 2018 20:22:12 +0000 rabble staff 153126 at/15a Federal leaders slam Trudeau¡¯s refusal to call by-elections https://www.google.com//15a/news/2018/11/federal-leaders-slam-trudeau%E2%80%99s-refusal-call-elections <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/11/federal-leaders-slam-trudeau%E2%80%99s-refusal-call-elections"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/House%20of%20Commons_0.jpg?itok=ngfqlMT1" width="250" height="200" alt="House of Commons" title="House of Commons" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Nov 1, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Earlier this week, the prime minister called a by-election, but has not set dates for votes in three other vacant ridings, including where NDP leader Jagmeet Singh is a declared candidate.</div></div></div> Thu, 01 Nov 2018 17:22:06 +0000 rabble staff 153016 at/15a For debate: Trudeau creates commission to oversee leaders¡¯ debates https://www.google.com//15a/news/2018/11/debate-trudeau-creates-commission-oversee-leaders%E2%80%99-debates <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/11/debate-trudeau-creates-commission-oversee-leaders%E2%80%99-debates"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/2bdee-groupe.jpg?itok=oNdVqUzx" width="250" height="200" alt="Photo: Le Studio/Flickr" title="Photo: Le Studio/Flickr" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Nov 1, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Former governor general David Johnston will head new commission that will oversee one debate in each official language.</div></div></div> Thu, 01 Nov 2018 14:22:15 +0000 rabble staff 152996 at/15a Concern over pipeline plans likely reason why by-election in Burnaby South is not being called https://www.google.com//15a/news/2018/10/concern-over-pipeline-plans-likely-reason-why-election-burnaby-south-not-being-called <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/10/concern-over-pipeline-plans-likely-reason-why-election-burnaby-south-not-being-called"><img src="/15a/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/Singh%201.jpg?itok=h-BcYmBB" width="250" height="200" alt="Jagmeet Signh" title="Jagmeet Signh" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Oct 29, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The delay in calling a by-election in B.C., where Jagmeet Singh is a declared candidate might have less to do with the NDP leader¡¯s candidacy and more with a pipeline cutting right through the riding.</div></div></div> Mon, 29 Oct 2018 15:37:43 +0000 rabble staff 152821 at/15a